Privátna kardiologická ambulancia
Na 2. poschodí (dostupná výťahom od ulice)

MUDr. Katarína Dulková, PhD.
MUDr. Lea Grečmalová
Tel.: 02 / 54771149

Ordinačné hodiny:

Pondelok 13,00 - 17,00
Utorok 8,00 - 13,00
Streda 8,00 - 13,00
Štvrtok 8,00 - 13,00
Piatok 8,00 - 11,00
Odbery 7,00 - 8,00 len v utorok a piatok
EKG, TK HOLTERY 7,30 - 8,00
ERGOMETRIE denne (podľa objednania)
Echo EKG pondelok, piatok (podľa objednania)


Možnosť nadštandardných služieb (cenník dostupný na ambulancii resp. telefonicky), možnosť objednania na vyšetrenie bez čakania resp. po ordinačných hodinách.

Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých
Na 5.poschodí (dostupná výťahom od ulice)

MUDr. Ján Kupecký
Mobil: 0903 420380
Tel.: 02 / 54791253

Ordinačné hodiny:

Pondelok 6,30-14,00 odbery 7,30-8,30
Utorok 6,30-11,00
Streda 6,30-14,00 LPK: od 10,30 à 3 týždne
Štvrtok 6,30-12,00 odbery 7,30-8,30
Piatok 6,30-11,00


Cenník platených výkonov je k dispozícii na ambulancii.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých ALLMED spol. s r.o.
Na 5.poschodí (dostupná výťahom od ulice)

MUDr. Alena Ďurkovská
Tel.: 02 / 54791255

Ordinačné hodiny:

Pondelok 11,00 - 17,00
Utorok 7,00 - 12,00
Streda 7,00 - 12,00
Štvrtok 7,00 - 12,00
Piatok 7,00 - 11,00

Pre objednaných pacientov sú vyhradené tieto hodiny:

Pondelok 11,00 - 12,00
Utorok - Štvrtok 12,00 - 13,00


Odbery v čase od 7,00-8,00 v utorok, stredu a vo štvrtok.
Cenník platených výkonov je k dispozícii na ambulancii.

METABOLICKÉ CENTRUM MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o.
Na 4. poschodí (dostupná výťahom od ulice)

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
MUDr. Lenka Kacvinská
MUDr. Janka Tisoňová, PhD.
Zdravotná sestra: Zdenka Horynová
Tel.: 02 / 54791256
e-mail: metabolickecentrum@yahoo.com
Web stránka: metabolické centrum

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7,00 - 13,00
Utorok 7,00 - 13,00
Streda 7,00 - 13,00
Štvrtok 11,00 - 14,30
Piatok 7,00 - 13,00


Odbery v pondelok, utorok a v stredu v čase od 7,00 do 8,30.
Edukácie v utorok (noví pacienti) a v stredu v čase od 13,00 do 15,00.

Láskovo žadame pacientov navštevujúcich Metabolické centrum, aby sa ohlásili na recepcii, kde obdržia anonymné poradové číslo nutné k návšteve ambulancie.

Poskytuje zdravotnícku starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. U pacientov s diabetes mellitus (cukrovka), poruchou látkovej premeny krvných tukov (napríklad cholesterolu) a obezitou sa poskytuje zdravotná starostlivosť aj v odboroch interná medicína a lekárska genetika.

Odborné zameranie:

Pacienti majú možnosť uzavrieť exkluzívnu zmluvu na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nad rámec výkonov, ktoré sa hradia zo zdravotného poistenia. Zmluva má platnosť 1 rok odo dňa jej podpísania. Jedná sa o individuálne termíny na vyšetrenie, edukácie a konzultácie. V rámci preventívnej starostlivosti sa poskytuje vyšetrenie so zameraním na riziko srdcovocievnych ochorení a cukrovky, nádorových ochorení a komplexné interné vyšetrenie.

LIPOMASÁŽ, CHUDNUTIE, CELULITÍDA    ENDERMOLÓGIA
Na 3. poschodí (dostupná výťahom z ulice)

informácie a objednávanie termínov na:
Tel.: 02 / 54 65 30 14
Mmobil: 0911 307 501, 0911 307 601
Pre viac informácií kliknite na metabolické centrum

MEDIANUS spol. s r.o.
Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v odboroch hepatológia, neurológia a vnútorné lekárstvo Na 1.poschodí (dostupná aj výťahom z ulice)

Odborný garanti:
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc. Internista-hepatológ
MUDr. Ľubica Procházková, CSc. Neurológ

Ambulancie:

Ambulancia vnútorného lekárstva a hepatologická ambulancia:
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
Kontakt: 0915 714118

Neurologická ambulancia:
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
Kontakt: 0903 889718
MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
Kontakt: 0907 759865

Ordinačné hodiny:

Odbery Ordinácia
Pondelok 6,30 - 8,00 15,00 - 19,30
Utorok 6,30 - 8,00 15,00 - 19,30
Streda 6,30 - 8,00 15,00 - 19,30
Štvrtok 6,30 - 8,00 15,00 - 19,30
Piatok 6,30 - 8,00 15,00 - 19,30

Pacienti sa objednávajú telefonicky na uvedených číslach v čase 9,00 - 14,00.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Na 3.poschodí (dostupná aj výťahom z ulice)

MUDr. Antónia Janotová
Tel.: 02 / 54793142

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8,00 - 13,00
Utorok 8,00 - 13,00
Streda 12,00 - 17,00
Štvrtok 8,00 - 13,00
Piatok 8,00 - 12,00


Odbery okrem stredy každý deň v čase 7,00-8,00.

Neštátna očná ambulancia
"OKO plus s.r.o."

Na 4.poschodí (dostupná výťahom z ulice Limbova)

MUDr. Marta Pauliková
Tel.. 02 / 20862089

Ordinačné hodiny:

Štandardné vyšetrenie pondelok - štvrtok 10,00 - 12,00
Vyšetrenie za priamu úhradu piatok 9,15 - 12,00
Výtery pondelok - piatok 7,30 - 8,30
Perimetrie streda - piatok 7,30 - 8,30
Očné pozadie pondelok - streda, piatok 8,30 - 9,15
Dispenzár pondelok - streda 9,15 - 10,00
Vyšetrenie detí pondelok 12,00 - 13,30
Glaukómy utorok 12,00 - 14,00
Kontaktné šošovky streda 12,00 - 14,00
Prevencie štvrtok 12,00 - 14,00

Vyšetrenie detí, kontaktné šošovky a vyšetrenie na priamu platbu je možné objednať aj telefonicky.

Neštátna ambulancia klinickej imunológie – alergológie
Na 2.poschodí (dostupná aj výťahom z ulice)

MUDr. Tatiana Babálová
Tel.: 02 / 54791358
Ordinačné hodiny:

Pondelok 8,00 - 13,00
Utorok 8,00 - 13,00
Streda 8,00 - 13,00
Štvrtok 11,00 - 15,00
Piatok 8,00 - 12,00

Odbery v pondelok 6,00-7,00
Zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní

Avízo:
HĽADÁTE PRIESTORY PRE VAŠU AMBULANCIU?
Kontakt: PharmDr. Radovan Baláž (Tel.: 0918 700358 alebo
pharmacentrum@slovanet.sk)

Ďumbierska 32
831 01 Bratislava
IČO: 35 929 472
Tel.: 02 / 54771178
Fax.: 02 / 54771231
E.: pharmacentrum@slovanet.sk

Mapa>