1. Ako na bolesť chrbta, svalov a krku
2. Psoriáza (Lupienka)
3. Vtáčia chrípka
4. Chrípka
5. Lipomasáž /lipomassage/
6. Celulitída
7. Nadváha a obezita / chudnutie
8. Popôrodné zmeny brušnej steny
9. Nástenná lekárnička

Téma: Ako na bolesť chrbta, svalov a krku.

FIXAplast THERMO

FIXAplast THERMO - hrejivá náplasť - popis FIXAplast THERMO - hrejivá náplasť - zobrazenie
FIXAplast THERMOFOR
FIXAplast THERMOFOR - Gumový termofor - popis FIXAplast THERMOFOR - Gumový termofor - zobrazenie

Späť na zoznam tém

Téma: Psoriáza (Lupienka).

Psoriasis vulgaris, Psoriasis pustulosa, Psoriasis arthritis

Prehľad

Psoriasis vulgaris - Typický psoriatický plak na kolene.

Lupienka je časté, nezhubné kožné ochorenie, typickými sú ostro ohraničené, červené, sčasti svrbiace, vyvýšené ložiská, ktoré sú pokryté striebristobielymi lupinami. Ak sa pokúsime tieto lupiny odstrániť, objaví sa lesklá vrchná kožtička ("fenomén poslednej kožtičky"). Ak sa škriabe hlbšie, vytečie niekoľko kvapiek krvi ("krvavá rosa"). Oboje je dôležitým rozlišovacím kritériom od iných kožných ochorení. Lupiny sú najčastejšie lokalizované na kolenách, lakťoch ale aj vo vlasovej časti hlavy apod. Presné príčiny psoriázy nie sú známe. Okrem dedičnej dispozície sú za toto ochorenie pravdepodobne zodpovedné aj viaceré iné faktory. Samotná symptomatika choroby je spustená autoimunitnou reakciou proti bunkám pokožky, tzv. keratinocytom, ktoré reagujú extrémne zvýšenou aktivitou.
Vhodný výber liečby závisí od situácie a často si vyžaduje kombináciu rozličných liekov, vyliečenie však v súčasnosti nie je možné. Spektrum liečby siaha od ošetrujúcich mastí až po silné lieky, ktoré blokujú imunitný systém, v zásade sa však pritom rozlišuje lokálna (topická) a systémová (vnútorná) terapia. Fyzikálne metódy pracujú s umelým ultrafialovým svetlom určitej vlnovej dĺžky . Podporne ku každej terapii pôsobí pravidelné, starostlivé a individuálne prispôsobené ošetrovanie pokožky.

Príčiny

Vychádza sa z toho, že lupienka je tzv. multifaktoriálne podmienené ochorenie, pri ktorého vzniku zohráva centrálnu úlohu interakcia dedičnosti a imunitného systému. Na jednej strane existuje genetická predispozícia (susceptibilita, náchylnosť), na druhej strane existuje pre prepuknutie a udržovanie symptomatiky rada spúšťacích resp. rizikových faktorov Okrem genetických predispozícií existuje rada faktorov, ktoré sa pokladajú za spúšťače resp. rizikové faktory a ktoré prispievajú k prepuknutiu alebo zhoršeniu ochorenia. Patrí sem fajčenie, nadmerná telesná hmotnosť, konzumácia alkoholu, emocionálny stres, poruchy látkovej premeny, určité lieky (napr. blokátory beta, ACE-inhibítory, lítium, lieky proti malárii alebo antireumatiká, ktoré neobsahujú kortizón) a hormonálne faktory ako i vonkajšie mechanizmy (tlak, poranenia) alebo klimatické vplyvy. Zdá sa, že istú úlohu zohrávajú v ojedinelých prípadoch určité faktory výživy, pričom chýbajú vedecké dôkazy.

Symptómy

Psoriasis gyrata. Forma psoriasis vulgaris so serpiginóznymi, ostro ohraničenými ložiskami.

Pri lupienke je proces obnovovania kože veľmi urýchlený a zintenzívnený. Koža sa u zdravého človeka obnovuje cca. v priebehu. 26 - 27 dní, u človeka so psoriázou je táto doba skrátená na 6 - 7 dní. Postihnuté, typickým spôsobom ostro ohraničené kožné oblasti sú silne prekrvené a sčervenané, bunky najvrchnejšej kožnej vrstvy (epidermy) sa na kožný povrch dostávajú asi sedemkrát rýchlejšie než pri normálnej koži, kde tvoria lesklú, striebristobielu šupinatú vrstvu. Koža je celkovo suchá, často sa tvoria bolestivé trhliny alebo pľuzgiere. U cca. 50 % pacientov sú postihnuté aj nechty. Vyvýšené, sčervenené a olupujúce sa ložiská sa nazývajú aj "plaky". Môžu byť veľmi malé, väčšinou sú však veľké ako minca alebo ako dlaň a často sa vyskytujú symetricky na oboch poloviciach tela. Časté je aj svrbenie. Typickými miestami sú lakte, jabĺčka (kolená) a koža na časti hlavy pokrytej vlasmi. Ložiská sa môžu vyskytovať ako ojedinelé ostro ohraničené fľaky, alebo sa aj spájajú a pokrývajú rozsiahle časti tela. Za normálnych okolností sa ložiská obmedzujú, odhliadnuc od istých veľkostných zmien, na miesto, na ktorom sa objavili najskôr, niekedy aj spontánne zmiznú. Podľa typickej symptomatiky sa rozlišujú tri hlavné formy psoriázy: psoriasis vulgaris 10 % (jednoduchá psoriáza), ktorá činí približne 85 % všetkých prípadov psoriázy, psoriasis pustulosa, ktorá je spojená s pustulami (menej než 5 % prípadov) a psoriasis arthritis, zápalové postihnutie kĺbov vyskytujúce sa u približne 5 - 10 % pacientov terapiou.

Diagnóza

Vo väčšine prípadov môže kožný lekár stanoviť diagnózu na základe typických kožných zmien. Pri prvých symptómoch alebo ak existujú len málo sa prejavujúce príznaky ochorenia, môže byť niekedy ťažšie toto ochorenie rozoznať. Ochorenia, s ktorými sa lupienka príležitostne zamieňa, sú: ekzémy, mykózy (plesňové kožné ochorenia), plochý červený lišaj (lichen ruber planus), pityriasis rubra pilaris, lupus erythematodes a niekedy syfilis. Charakteristickým znakom pre diagnózu lupienky je "fenomén sviečky", "fenomén poslednej kožtičky" a "krvavá rosa". Ak sa človek na plaku poškriabe, šupinatá vrstva na škrabanci zbledne ako pri fľaku od vosku zo sviečky. Ak šupinu odstraňujeme ďalej, objaví sa lesklá "posledná kožtička". Ak škriabeme hlbšie, dôjde k bodkovitému krvácaniu ("krvavá rosa"). Ak napriek tomu v diagnóze existujú pochybnosti, odoberie sa kožná vzorka (biopsia) a histologicky sa vyšetrí. Psoriasis arthritis sa niekedy len ťažko rozlišuje od iných akútnych alebo chronických kĺbových ochorení, ako je reumatická artritída alebo dna, najmä keď neexistuje žiadna symtomatika na koži. Vždy by sa mal prizvať aj reumatológ.

Terapia

Práve pri lupienke, ktorá individuálne prebieha veľmi rôzne a aj na terapie reaguje od pacienta k pacientovi celkom rôzne, trvá často dlhú dobu, kým sa pre jednotlivca nájde najlepšia vhodná terapia. Existuje množstvo preparátov a fyzikálnych terapeutických foriem, ktoré môžu viesť k ústupu ťažkostí a aj k predchádzajúcemu stavu bez ťažkostí, vyliečenie však v súčasnosti nie je možné. Spektrum liečby siaha od ošetrujúcich mastí až po silné lieky, ktoré tlmia imunitný systém, pritom sa v zásade rozlišuje lokálna (topická) a systémová (vnútorná) terapia. Podporou každej terapie je pravidelné, starostlivé a individuálne prispôsobené ošetrovanie pokožky.

Topická (lokálna) terapia

Účinné látky nasadzované pri topickej terapii sa nanášajú na povrch kože vo forme krémov, mastí, lotion, roztokov, pien a gélov. Okrem toho existujú prísady do kúpeľa a šampóny. V princípe platí, že v akútnej fáze sa najprv musí odstrániť hrubá zrohovatená vrstva pomocou mastí a obväzov, pričom tieto masti obsahujú kyselinu salicylovú, močovinu alebo kyselinu mliečnu, aby účinné látky mohli najprv vôbec preniknúť do miesta pôsobenia. Ale aj počas fázy bez ťažkostí si psoriatická koža vyžaduje starostlivú opateru. Na denné vonkajšie používanie sú vhodné masti, dechty, močovina viažuca vlhkosť alebo látky odstraňujúce zrohovatenú kožu ako sú salicyláty. Pri liečbe exacerbácie ochorenia sa nasadzuje vitamín D a prípravky s kortikoidmi alebo retinoidy. Retinoidy sú deriváty vitamínu A a nasadzujú sa aj pri iných chorobných zrohovateniach ako je akné alebo ichtyóza. Na vonkajšie použitie sa pritom nasadzuje tretinoin (kyselina vitamínu A).

Systémová terapia

Pri ťažkých priebehoch je možná aj vnútorná liečba retinoidmi, ktoré zasahujú do procesu zrohovatenia tým, že normalizujú rast a diferenciáciu kožných buniek a buniek slizníc (epidermálna diferenciácia). Orálne nasadzovanými zástupcami tejto skupiny látok sú izotretinion (13-cis-kyselina retinová) a etretinat. Orálna liečba retinoidmi nie je bezproblémová, lebo tieto látky pôsobia teratogénne (poškodzujú plod). Dobre účinná a v ťažkých prípadoch predpisovaná liečba je imunosupresívna terapia účinnými látkami ako je metotrexát, alebo cyklosporín. Metotrexát patrí k základnej terapii pri psoriasis arthritis, aby sa zastavilo poškodenie kĺbov a zabránilo sa neskorším postihnutiam. Všetky tieto lieky však skrývajú riziko ťažkých vedľajších účinkov, a preto nie sú pre dlhodobú terapiu veľmi vhodné.

Fototerapia / PUV-A terapia

Už mnoho rokov chodia pacienti s kožnými chorobami ako je neurodermitída alebo lupienka na liečenie k Mŕtvemu moru. Tu prebieha tzv. foto-soľná liečba, ktorá takmer vždy vedie k značnému zlepšeniu ťažkostí. Liečba spočíva v kombinácii kúpeľov vo vode s obsahom soľanky viac než 30 % a súčasným ožarovaním ultrafialovým žiarením slnka. Aj vo väčšine nemeckých rehabilitačných zariadení sa uplatňuje liečba, ktorá sa zakladá na tomto princípe.
Základom lekárskej fototerapie je pritom na jednej strane ožarovanie lúčmi UV-B, na druhej strane fotochemoterapia alebo PUV-A terapia. Ožarovanie lúčmi UV-B, ktoré sa nasadzuje pri stredne ťažkej až ťažkej psoriáze, sa prevádza úzkospektrálnymi žiaričmi, ktoré produkujú takmer monochromatické žiarenie s vlnovou dĺžkou medzi 310 a 313 nm. Vysoko selektívnym ožarovaním sa v porovnaní so široko spektrálnym UV-B žiarením dosahuje značne lepší antipsoriatický účinok, súčasne za menšej potencie poškodenia kože. Možno tak aplikovať približne 6- až 8-krát vyššiu dávku úzkospektrálneho žiarenia, kým nedôjde k sčervenaniu kože. Odborne sa hovorí o 6- až 8-krát vyššej minimálnej dávke erytému (MED-UV-B).
Pri fotochemoterapii alebo PUV-A-terapii sa pracuje s UV-A-žiarením, názov sa skladá z oboch zložiek terapie: Psorál (svetelný senzibilizátor) a UV-A-žiarenie. Svetelný senzibilizátor sa pritom môže užívať orálne alebo ako prísada do kúpeľa. Účinná látka potom masívne zosilňuje UV-účinok, takže možno pracovať so značne menšími UV-A dávkami.
Osobitný význam má to, aby sa dávka UV-žiarenia udržala podľa možnosti čo najnižšia, lebo treba dbať na poškodenia kože a hlavne na prípadné nebezpečenstvo rakoviny kože.
V liečbe psoriázy sa zavádzajú nové trendy ako napr. laserová terapia, či terapia biologikami, ktoré ovplyvňujú imunitný systém.

Suportívna terapia

K liečbe lupienky patrí starostlivé individuálne ošetrovanie kože. Aplikovanie produktov na ošetrovanie pokožky nepomáha len pri obnove narušenej funkcie kože ako bariéry, ale slúži aj na zabraňovanie výskytu nových ložísk spôsobeného dráždením ako je napr. vysušenie. Dobrá starostlivosť o pokožku okrem toho aj zvyšuje účinok terapie. Hoci koža všetkých pacientov s lupienkou trpí na nedostatok vlhkosti, musí sa predsa len rozlišovať medzi trochu mastnejším a suchým typom pokožky. Pri mastnejšej pokožke by sa mali používať radšej krémy a pleťové mlieka, ktoré majú nižší obsah tuku než masti, ktoré sú vhodné pre nemastnú, suchú pokožku. Na umývanie by sa mali používať emulzie s látkami obsahujúcimi tuky, vhodné sú látky ako močovina, ktorá viaže vlhkosť, glycerín, kyselina hyalurónová, vitamín E alebo kolagén. Dlhé kúpanie alebo veľmi horúca voda dodatočne vysúšajú a mali by sme sa im preto vyhnúť. Olejové kúpele a mastné prísady do kúpeľa pokožku zvláčňujú, nesmú sa však po umývaní uterákom zotrieť. Opatrné sušenie zabraňuje aj mechanickej provokácii nových ložísk.

Profylaxia

Možnosti primárnej profylaxie, čiže opatrenia na proti prepuknutiu choroby, sú obmedzené a obmedzujú sa na vyhýbanie s rizikovým faktorom ako je nadmerná telesná hmotnosť, fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu, hlavne ak sa psoriáza vyskytuje v rodine. Tieto údaje platia samozrejme aj pre sekundárnu profylaxiu, ktorá zahŕňa opatrenia, ktoré majú pozitívne ovplyvňovať už diagnostikované ochorenie. Dietologické rady o vyhýbaní sa alkoholu a nadmernej telesnej hmotnosti je ťažké stanoviť, lebo pôsobenie výživy na provokáciu ochorenia sú veľmi individuálne; čo je pre jedného dobré alebo zlé, musí zistiť len sám postihnutý. Za veľmi spoľahlivý sa pokladá pozitívny efekt omega-3 mastných kyselín, u ktorých ide o viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú obsiahnuté najmä v mastnom mäse morských rýb. Veľmi dôležitá je sústavná starostlivosť o pokožku aj v období bez ťažkostí, aby sa oddialil výskyt nových exacerbácií ochorenia alebo aby sa tieto zmiernili. Podľa možnosti by sa mal postihnutý zďaleka vyhýbať mechanickým a chemickým dráždeniam pokožky.

Prognóza

Na základe dnešných poznatkov nemožno chorobu liečiť kauzálne. Máva mimoriadne rôzne individuálne priebehy a exacerbuje. Zhoršenia bývajú často pozorované na jeseň a na jar. Niekedy tieto kožné prejavy spontánne zmiznú. Lupienka sa môže objaviť len raz, väčšinou však prebieha chronicky.

Späť na zoznam tém

Téma: Ako sa nás týka vtáčia chrípka.

Čo je vtáčia chrípka, čo spôsobuje ochorenie, kto je nositeľom tohto vírusu?

Vtáčia chrípka je prenosné ochorenie zvierat, spôsobené vírusmi vtáčej chrípky, ktoré za normálnych okolností infikujú len vtáky a menej obvykle prasatá. Vírusy vtáčej chrípky sú vysoko druhovo-špecifické, iba zriedkavo porušia túto druhovú bariéru a infikujú človeka. Vírus chrípky A má 16 H a 9 N podtypov. Iba vírusy podtypu H5 a H7 sú známe ako vyvolávatelia vysoko patogénneho ochorenia. Nie všetky H5 a H7 podtypy vírusu sú všk vysoko patogénne a nie všetky spôsobia ťažké ochorenie hydiny. Za prirodzený rezervoár všetkých A typov chrípkových vírusov je divá vodná hydina. Sťahovavé vtáky môžu preniesť vírusy na hydinu, kde môžu zmutovať na vysokopatogénne formy.

Aké nebezpečenstvo hrozí pri prenose vtáčej chrípky na človeka?

Riziko priamej infekcie (prenos vírusu z hydiny na človeka) môže mať za následok veľmi ťažké ochorenie. Podtyp H5N1 spôsobil zatiaľ najväčší počet prípadov ťažkého ochorenia a smrti u človeka. Na rozdiel od normálnej sezónnej chrípky, kde infekcia spôsobí u väčšiny ľudí len mierne respiračné problémy, ochorenie vyvolané H5N1 je sprevádzané nezvykle agresívnym klinickým priebehom s prudkým zhoršením a úmrtnosťou. Bežné klinické prejavy sú primárna vírusová pneumónia a zlyhanie viacerých orgánov. Závažnejším rizikom však je, že ak sa pre vírus vytvoria vhodné podmienky, dokáže sa zmeniť na pre človeka vysoko infekčnú formu, ktorá mu umožní ľahko sa šíriť z osoby na osobu. Takáto premena by mohla byť začiatkom globálnej epidémie - pandémie.

Môžu sa teda infikovať aj ľudia?

Zvyčajne nie. Vírus sa nešíri na ľudí z vtákov za normálnych okolností ľahko. Rovnako prenos z človeka na človeka je zriedkavý. Objavilo sa doteraz niekoľko málo prípadov prenosu vírusu na človeka. Infikované vtáky roznášajú vírus svojimi slinami, nosovými sekrétmi a fekáliami. Vnímavé vtáky môžu byť nakazené pri kontakte s kontaminovanými výlučkami alebo povrchmi. Predpokladá sa, že väčšina prípadov vtáčej chrípky u ľudí je výsledkom priameho kontaktu s infikovanou hydinou alebo kontaminovanými povrchmi. Infikované vtáky roznášajú vírus svojimi slinami, nosovými sekrétmi a fekáliami. V prípade výskytu vtáčej chrípky by sa ľudia mali vyvarovať kontaktu s infikovanými vtákmi alebo kontaminovanými povrchmi a mali by byť opatrní pri manipulácii s hydinou a pri jej varení.

Aké sú príznaky vtáčej chrípky u človeka?

Príznaky vtáčej chrípky u človeka sú podobné ako pri obyčajnej chrípke (teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, svalová bolesť), očné infekcie, zápal pľúc, vážne dýchacie problémy (ako sú akútna dychová nedostatočnosť) a ďalšie vážne a život ohrozujúce komplikácie.

Ako sa lieči vtáčia chrípka u ľudí?

Štúdie uvádzajú, že lieky predpisované na ľudské chrípkové vírusy by mohli zabrániť infekcii vtáčej chrípky u ľudí. Jednako, chrípkové vírusy sa môžu stať odolné voči týmto liekom, takže tieto medikamenty nemusia byť vždy účinné. V súčastnosti sa na našom trhu nachádzajú lieky s obsahom dvoch chemicky odlišných látok z triedy inhibítorov neuraminidázy, oseltamivir (komerčne známy ako Tamiflu) a zanamivir (komerčne známy ako Relenza). Ich včasným užitím sa môže znížiť závažnosť a trvanie choroby spôsobenej sezónnou chrípkou. Účinnosť inhibítorov neuraminidázy závisí od jej podania do 48 hodín od objavenia sa príznakov. U prípadov ľudskej infekcie vírusom H5N1 môžu tieto látky zlepšiť vyhliadku na prežitie, ak budú podané včas, avšak klinické údaje sú obmedzené. Očakáva sa, že vírus H5N1 bude ovplyvniteľný inhibítormi neuraminidázy. Rovnako staršia trieda antivirotík, amantadín a rimantadín, by mohla byť potenciálne použitá proti pandemickej chrípke, avšak rezistencia voči týmto látkam sa môže vyvinúť rýchlo, čo môže limitovať jej efektívnosť. Niektoré v súčasnosti cirkulujúce kmene H5N1 sú plne rezistentné voči týmto antivirotikám. Ak sa však objaví nový typ vírusu, môžu byť tieto látky účinné.

Vyvinula sa už vakcína na ochranu človeka pred vírusom vtáčej chrípky?

V súčasnej dobe nie je vakcína na ochranu ľudí proti kmeňovému vírusu H5N1, ktorý sa objavil v Ázii. Niektoré výskumné centrá začali s testovaním vakcíny na ochranu ľudí proti vírusu H5N1.

Späť na zoznam tém

Téma : Mám chrípku?

Čo je chrípka

Chrípka je akútne, vysoko nákazlivé ochorenie, ktorého výskyt je viazaný na chladné mesiace roka. Každý rok sa opakujú väčšie či menšie epidémie chrípky, ročne je na celom svete viac ako 500 miliónov chorých ľudí. Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus Od chorého sa šíri vzdušnou cestou tzv. kvapôčkovou infekciou. Do tela vstupuje dýchacími cestami. Inkubačná doba je krátka (1-3 dni)

Príznaky choroby

Ochorenie začína náhle z plného zdravia celkovými príznakmi, ako sú mrazenie, zimnica, horúčka 38o - 40o stupňov Celzia, bolesti svalov, kĺbov (chrbta, končatín), bolesti hlavy s bolestivým pohybom očných gúľ, resp. s bolesťami za očami. Chorý je unavený a vyčerpaný. Postupne nastupujú príznaky postihnutia dýchacích ciest, ako je pokašliavanie, suchý, dráždivý kašeľ, ktorý sa postupne mení na vlhký s vykašliavaním malého množstva hlienovitého výlučku (sekrétu bielej farby). Časté býva pálenie za hrudnou kosťou či bolesti na hrudníku, ktoré sa pri kašli stupňujú. Môžu sa objaviť problémy tráviaceho traktu (nechutenstvo, zápcha, pocit na zvracanie), príznaky prechladnutia (upchatý nos, zdurenie sliznice nosa, zápal spojiviek, bolesť v krku, zápal hrtana). Horúčka v nekomplikovaných prípadoch klesá behom 2 - 4 dní, bolesti svalov trvajú asi 3 dni, ďalšie príznaky (dýchacie problémy) pretrvávajú ešte niekoľko ďalších (7-10) dní.

Komplikácie

V priebehu ochorenia môžu nastať komplikácie vyvolané samotným vírusom chrípky, alebo tzv. bakteriálnou superinfekciou (t.j. bakteriálnou infekciou, ktorá napáda vírusom oslabený organizmus). Týmito komplikáciami sú ohrození predovšetkým rizikoví pacienti (starší ľudia, oslabení - postihnutí chronickým ochorením dýchacieho ústrojenstva a ochorením srdcovo-cievneho systému). Najčastejšou komplikáciou býva zápal pľúc. Zápal kĺbov najčastejšie postihuje kĺby rúk, ďalej sa môžu vyskytnúť zápaly svalov či srdca, rôzne nervové komplikácie. Najmä u malých detí sa môžu vyskytnúť chrípkové zápaly hrtanu, vedľajších nosných dutín alebo stredného ucha.

Liečba

Liečba chrípky je len symptomatická (tzn., že neliečime príčinu, ale iba príznaky). Nekomplikované prípady liečime pokojom na lôžku, príjmom väčšieho množstva tekutín a vitamínov. Zvýšenú teplotu znižujeme liekmi proti horúčke (paracetamol, ibuprofen, k.acetylsalicylová - táto nie je vhodná pre deti do 12r.) Je možné použiť aj fyzikálne ochladzovanie tela - studené zábaly. Na odpuchnutie sliznice nosa sa podávajú nosné kvapky, resp. celkovo podávané lieky na odpuchnutie nosovej sliznice (Coldrex, Nurofen Stopgrip, Modafen a pod.) Ich zložkou je často paracetamol alebo ibuprofen, preto ich nie je vhodné kombinovať s liekmi proti horúčke (napr. si naraz nedať Coldrex s Paralenom) Kašeľ tlmíme antitusikami (lieky tlmiace kašeľ v prípadoch suchého dráždivého kašľa), v prípade vlhkého kašľa vykašliavanie podporíme expektoranciami (podávame lieky s obsahom ambroxolu, bromhexinu, acetylcysteínu alebo bylinkové sirupy resp. kvapky s výťažkami skorocelu, brečtanu či materinej dúšky). V prípade komplikácií sa podávajú antibiotiká, eventuálne je nutná hospitalizácia.

Prevencia

Najjednoduchšia a najlepšia cesta ako sa brániť chrípke je očkovanie. Najlepšia doba na zaočkovanie je v období od októbra do decembra (o vhodnosti očkovania sa poraďte s Vašim lekárom). Protilátky, ktoré ochránia pred infekciou spôsobenou vírusom chrípky sa vytvoria v organizme asi 2 týždne po očkovaní. Rovnako dôležitý je stabilný prísun vitamínov a dostatočného množstva tekutín.

Späť na zoznam tém

Téma : Lipomasáž /lipomassage/

Metóda LPG (endermológia) alebo lipomasáž (po francúzsky lipomassage) bola pôvodne vyvinutá vo Francúzsku na liečbu opuchov a jaziev.

Metódu vymyslel a skonštruoval francúzsky inžinier Louis Paul Guitay, počas obdobia, keď si namáhavo liečil popáleniny a jazvy, ktoré vznikli v dôsledku autonehody. Súčasťou jeho rehabilitácie boli masáže, ktoré trvali mnohé hodiny denne a ich účinok závisel od šikovnosti fyzioterapeuta. Louis Paul Guitay bol dobrý odborník a navyše silne motivovaný, čo pomohlo k tomu, že skonštruoval prístroj, ktorý dostal do názvu jeho iniciálky LPG, ku ktorým autor pripojil názov endermologie ( ende = pod, derm = koža). Jeho mechanický systém umožňuje robiť masáž oveľa rýchlejšie, rovnomernejšie a účinnejšie. LPG je elektricky riadený prístroj, ktorého masážna hlavica sa drží v ruke fyzioterapeuta. Hlavica sa skladá z dvoch pohybujúcich sa valčekov a vákuovej komory. Masážny systém spôsobuje pozitívny tlak na kožu a podkožné tkanivo tým, že rytmicky striedavo vznikajú kožné záhyby a ich vyrovnania medzi valčekami a súčasne negatívny tlak pomocou vakua. Endermológia sa stala rýchlo veľmi využívanou metódou na liečbu jaziev a opuchov. Táto metóda patrí medzi málo kozmetických prístupov, ktoré sú súčasne aj liečebnými metódami. LPG bola schválená FDA ( Food and Drug Administration ), ktorý sídli v USA. FDA predstavuje vo svete najprísnejšiu a najprestížnejšiu agentúru, ktorá schvaľuje a registruje nové lieky a liečebné metódy a sleduje ich účinky, prípadne pri zistení nedostatočného efektu alebo nepriaznivých vplyvov odoberá svoje schválenie.

Pomocou lipomasáže sa dá dosiahnuť vyliečenie celulitidy a formovanie tela tam, kde zväčša iné metódy nepomáhajú. Lipomasáž nebolí, naopak je príjemná, lebo intenzita podtlaku aj masáže sa reguluje, aby nespôsobovala nepríjemné pocity.

Lipomasáž pomáha účinne zlepšiť odtok tkanivovej tekutiny – lymfy, výsledkom je pomoc pri liečbe opuchov.
Významnú úlohu má lipomasáž u osôb, ktoré potrebujú schudnúť , lebo odstraňuje lokalizovaný tuk.
Na našom pracovisku majú klienti, ktorí si želajú schudnúť, možnosť absolvovať komplexné lekárske vyšetrenie, farmakologickú liečbu a poradenstvo formou konzultácií lekárom - špecialistom.

Pre bližšie informácie klinite na www.metabolickecentrum.sk


Späť na zoznam tém

Téma : Celulitída

Látková premena v tukových bunkách a ich schopnosť odbúravať molekuly tukov je ovplyvnená prietokom krvi a lymfy, hormonálne a prostredníctvom nervovej regulácie. Avšak pohlavie je jedným z najsilnejších činiteľov, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi prísunom a odbúravaním tukov v tukovom tkanive. Odráža sa to jednak v inom rozložení tukových zásob u mužov a žien, ale aj v tom, že ženy majú výrazne vyšší sklon k vzniku celulitídy s jej výskytom prevažne v oblasti stehien, na bruchu a na bokoch.. Na povrchu kože sa celulitída prejavuje ako tzv. "pomarančová" koža a preliačeniny rôzneho stupňa.

Lipomassage pomocou endermológie patrí medzi jedinečné metódy, ktoré majú klinicky overené a dokázané priaznivé výsledky pri odstraňovaní prejavov celulitídy. Pomocou tejto metódy, ktorú používame na našom pracovisku, dochádza ku mobilizácií odbúravania tukov a zintenzívneniu krvného a lymfatického obehu v miestach, kde sa pravidelne robí lipomasáž. Výsledky sa dostavujú po absolvovaní desiatich lipomasáží. Počet ošetrení závisí tiež na závažnosti prejavov celulitídy.

Citácie: Trends Pharmacol Sci 2003; 24: 276, Obes Res 2004; 12: 114, J Cosmet Laser Ther 2004; 6:181, JEADV 2008; 22:1465

Pre bližšie informácie klinite na www.metabolickecentrum.sk

Späť na zoznam tém

Téma : Nadváha a obezita / chudnutie

Obezita je nadmerné ukladanie tukového tkaniva v podkoží, v dutine brušnej, vo svaloch, ale aj v orgánoch, ktoré vedie k ich zväčšeniu.

Priamou príčinou vzniku obezity je vyšší príjem energie potravou, ako je jej výdaj prostredníctvom životných procesov a telesnej aktivity.

Obezita predstavuje vážny zdravotný problém, lebo sa spája s rizikom vzniku cukrovky, vysokej hladiny krvných tukov, srdcových a cievnych ochorení a v dôsledku toho skracuje ľudský život.

Príčinou obezity je predovšetkým nadmerná konzumácia energeticky bohatých potravín a nedostatočná fyzická aktivita. Významnú úlohu pri je vzniku hrá aj dedičná predispozícia k tzv. pozitívnej energetickej bilancií. Predpokladá sa, že takáto genetická výbava bola výhodou v histórií človeka. Totiž jedinci, ktorí dokázali lepšie uskladňovať tukové zásoby a pomalšie energiu vydávať, mali väčšiu pravdepodobnosť prežiť obodobia hladu, ktoré postihovali človeka až do relatívne nedávnej minulosti. Pri vzniku obezity hrajú tiež dôležitú úlohu stravovacie zvyklosti, ktoré sú od narodenia neoddeliteľnou súčasťou výchovy v rodine. Silný vplyv má tiež ponuka potravín v obchodoch a ich reklama. Najpútavejšiu reklamu majú často najmenej zdravé potraviny.

Zdravý človek má tukové tkanivo nielen na to, aby bolo zásobou energie, ale zistilo sa, že tukové tkanivo má významnú úlohu v regulácií mnohých životných procesov. Pri jeho nedostatku, ktorý sa nazýva podvýživa a jeho nadbytku – obezite, dochádza k strate rovnováhy pri tvorbe a účinku rady pôsobkov a hormónov, ktoré tukové tkanivo produkuje.

Normálne množstvo tukového tkaniva sa vyjadruje ako podiel tuku na celkovej telesnej hmotnosti . Horná hranica u mužov je 25% a u žien 30%. Najčastejšie používanou metódou hodnotenia obezity je index telesnej hmotnosti ( Body mass index –BMI ). Vypočíta sa ako podiel hmotnosti v kg a výšky v m2(napr. 70 kg : 1,7 m2 = 24,2).

Normálna hmotnosť dospelého muža má rozmedzie BMI 18,5 – 26,9, nadhmotnosť 27 – 29,9, obezita 30 – 39,9 a závažná obezita BMI nad 40. U žien sa za normálnu hmotnosť považuje BMI od 18,5 do 24,9, nadhmotnosť od 25 – 30.

Inou metódou, ktorou sa dá vyjadriť podiel tukového tkaniva v tele je meranie hrúbky podkožného tuku. O množstve tuku - obezite hovorí súčet nameraných hodnôt kožnej riasy na ľavom ramene nad musculus biceps a triceps, pod dolným uhlom lopatky a nad bedrovou kosťou.

Liečba obezity, nadváhy, chudnutie je zmena stravovacích a pohybových návykov. V prvej etape je potrebné dosiahnuť stanovenú hmotnosť – cieľ. V druhej etape, ktorá je CELOŽIVOTNÁ je zabezpečiť udržanie dosiahnutého stavu. Všetci, ktorým sa podarila prvá etapa vedia, že to, čo pokračuje je najmenej rovnako náročné na motiváciu a povzbudenie.

Niektoré lieky (sibutramin, orlistat), výživové doplnky a fyzioterapia sú dôležitým pomocníkom pre dosiahnutie úspechu. Endermológia pomocou lipomassage (lipomasáž) predstavuje účinnú a klinicky overenú pomoc k tomu, aby sa preferenčne odbúraval tuk na tých miestach, kde je to najžiadúcejšie, teda chudnutie a spevňovanie postavy tam, kde to najviac potrebujete.

Na našom pracovisku poskytujeme našim klientom individuálne zostavený komplexný program, ktorý vychádza z interného vyšetrenia. Týmto sa často odhalí nespoznaná cukrovka, vysoký krvný tlak, hypercholesterolémia alebo iné s obezitou spojené ochorenia. Ich liečba môže spočívať v tom, že sa upraví telesná hmotnosť pomocou zmeny životného štýlu a lipomassage. V prípade, že je potrebná liečba farmakologická alebo aj ďalšie vyšetrenia, naše pracovisko zabezpečí ich realizáciu. Aj v tomto sa líšime od pracovísk, ktoré nemajú k dispozícií medicínske "know how".

Pre bližšie informácie klinite na www.metabolickecentrum.sk

Späť na zoznam tém

Téma : Popôrodné zmeny brušnej steny

Počas tehotenstva dochádza v dôsledku hormonálnych zmien k intenzívnejšiemu ukladaniu podkožného tuku v oblasti brucha, ale tiež k výraznému zväčšeniu objemu celej brušnej dutiny. Po pôrode sa „natiahnutá“ koža dostáva postupne do skoro pôvodného stavu a podkožný tuk sa redukuje. Veľmi často sa však nepodarí dosiahnuť, aby brucho a koža na ňom boli tak pružné, ako to bolo pred pôrodom.

Lipomassage pomocou endermológie má špeciálny masážny program, ktorý je zameraný na liečbu popôrodných zmien brušnej steny, pomocou ktorého sa rýchlo a veľmi príjemne dosiahne pôvodná pružnosť kože.Pre bližšie informácie klinite na www.metabolickecentrum.sk

Späť na zoznam tém

Téma : Nástenná lekárnička

1. Zloženie zodpovedá požiadavkám EU pre pracoviská nad 15 osôb

Zloženie:

Ophthalmo-Septonex, očné kvapky1ks
Ajatin, dezinfekčný roztok s rozprašovačom1ks
Gáza hydrofilná skladaná, strerilná 5 x 7,5cm / 1ks1ks
Gáza hydrofilná skladaná, strerilná 7,5x7,5cm/5ks2ks
Gáza hydrofilná skladaná, strerilná 10x10cm / 1ks1ks
Obväz hydrofilný, sterilný 6cm x 5m1ks
Obväz hydrofilný, sterilný 8cm x 5m1ks
Obväz hydrofilný, sterilný 10cm x 5m1ks
Obväz hotový, sterilný č.21ks
Obväz hotový, sterilný č.31ks
Obväz hotový, sterilný č.41ks
Obväz pružný elastický 6cm x 5m1ks
Obväz pružný elastický 8cm x 5m1ks
Obväz pružný elastický 10cm x 5m1ks
Obväz gumový-škrtiaci, 2,5cm x 70cm1ks
Šatka trojrohá, 90x90x127cm3ks
Náplasť hladká 1,25cm x 2m1ks
Náplasť hladká 2,5cm x 5m1ks
Náplasť s vankúšikom 4cm x 8cm6ks
Náplasť s vankúšikom 2cm x 8cm4ks
Náplasť s vankúšikom, umývateľná 19x72mm, strip4ks
Prúžky na stiahnutie rany, 6ks1ks
Vata obväzová skladaná, 50g1ks
Con-Zellin 60x30mm, sterilný tampón impregnovaný alkoholom2ks
Tampón stáčaný z gázy 15x15cm na čistenie rán4ks
Resuscitačné rúško s ventilom2ks
Izotermická fólia 150x200cm1ks
Rukavice gumové jednorazové3ks
Rukavice PE jednorázové1ks
Rúško z PVC, 20x20cm, hrúbka 0,12mm1ks
Nožnice nehrdzavejúce, 15cm1ks
Zatváracie špendlíky, 40mm8ks
Teplomer lekársky1ks
Anatomická pinzeta 9cm, nerez1ks
Krieda biela (na označenie nehody)1ks
Príručka prvej pomoci1ks2. Nástenná lekárnička pre pracoviská do 15 osôb a domácnosti

Zloženie:

Ophthalmo-Septonex, očné kvapky1ks
Ajatin, dezinfekčný roztok s rozprašovačom1ks
Gáza hydrofilná skladaná, strerilná 5 x 7,5cm / 1ks1ks
Gáza hydrofilná skladaná, strerilná 7,5x7,5cm/5ks1ks
Obväz hydrofilný, sterilný 6cm x 5m1ks
Obväz hydrofilný, sterilný 10cm x 5m1ks
Obväz hotový, sterilný č.21ks
Obväz hotový, sterilný č.31ks
Obväz pružný elastický 6cm x 5m1ks
Obväz pružný elastický 8cm x 5m1ks
Obväz pružný elastický 10cm x 5m1ks
Obväz gumový-škrtiaci, 2,5cm x 70cm1ks
Šatka trojrohá, 90x90x127cm1ks
Náplasť hladká 2,5cm x 5m1ks
Náplasť s vankúšikom 4cm x 8cm6ks
Náplasť s vankúšikom 2cm x 8cm4ks
Náplasť s vankúšikom, umývateľná 19x72mm, strip 4ks
Vata obväzová skladaná, 50g1ks
Con-Zellin 60x30mm, sterilný tampón impregnovaný alkoholom2ks
Tampón stáčaný z gázy 15x15cm na čistenie rán4ks
Resuscitačné rúško s ventilom1ks
Izotermická fólia 150x200cm1ks
Rukavice gumové jednorazové1ks
Rukavice PE jednorázové1ks
Rúško z PVC, 20x20cm, hrúbka 0,12mm1ks
Nožnice nehrdzavejúce, 15cm1ks
Zatváracie špendlíky, 40mm8ks
Teplomer lekársky1ks
Anatomická pinzeta 9cm, nerez1ks
Krieda biela (na označenie nehody)1ks
Príručka prvej pomoci1ks

Zdroj: internet 2009

Späť na zoznam tém

Ďumbierska 32
831 01 Bratislava
IČO: 35 929 472
Tel.: 02 / 54771178
Fax.: 02 / 54771231
E.: pharmacentrum@slovanet.sk

Mapa>